close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • W celu złożenia wniosku o wydanie paszportu konieczne jest osobiste stawienie się w Konsulacie Generalnym RP w Kurytybie lub w Referacie Konsularnym Ambasady RP w Brasilii.

  Nie ma możliwości załatwienia sprawy drogą korespondencyjną!

   

  Okres oczekiwania na nowy dokument wynosi około miesiąca. Zgodnie z obowiązującym prawem paszport musi zostać odebrany osobiście i w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Nie ma możliwości odebrania paszportu w innym konsulacie lub urzędzie w Polsce!

  Ze względu na dużą odległość miejsca pobytu Wnioskującego od placówki konsularnej, na jego pisemny wniosek złożony razem z wnioskiem o paszport, konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu i odesłać go pocztą kurierską (SEDEX), na koszt zainteresowanego. Należy pamiętać, że przy tej formie odebrania paszportu nie istnieje możliwość sprawdzenia za pomocą czytnika elektronicznego danych biometrycznych zamieszczonych w mikroprocesorze paszportu.

   

  Na wizyty w KG RP w Kurytybie prosimy rejestrować się przez stronę: http://www.e-konsulat.gov.pl,  natomiast w celu umówienia się na wizytę w Ambasadzie w Brasilii, prosimy o bezpośredni kontakt z Ambasadą.

  Okazjonalnie organizujemy dyżury konsularne w São Paulo, Rio de Janeiro i Porto Alegre. W celu zapisania się na dyżur wystarczy przesłać mailem imię i nazwisko Zainteresowanego z krótkim opisem sprawy. Po ustaleniu terminu i miejsca dyżuru, skontaktujemy się w celu omówienia szczegółów.

   

  W sprawach pilnych (np. kradzież lub utrata paszportu, konieczność nagłego wyjazdu itp.) uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

   

  Składając wniosek o wydanie paszportu należy przedstawić:

   

  - aktualny paszport; jeśli termin ważności paszportu już się skończył, konieczne jest przedstawienie innego dokumentu tożsamości potwierdzającego dane osobowe, np. dowód osobisty; jeśli poprzedni paszport został skradziony lub zagubiony, konieczne jest złożenie oświadczenia o okolicznościach utraty paszportu . Oświadczenie powinno zostać podpisane w obecności upoważnionego pracownika konsulatu. Sugerujemy również przedstawienie policyjnego protokołu zgłoszenia utraty lub kradzieży dokumentu

   

  - jedno zdjęcie biometryczne (instrukcje dla brazylijskich fotografów)

   

  - opłata paszportowa według aktualnej tabeli opłat konsularnych, uiszczona gotówką w trakcie wizyty w Konsulacie lub przelewem bankowym, przed wizytą, na konto Konsulatu (dane bankowe udostępniamy przez e-mail)

   

  - WNIOSEK wydrukowany i wypełniony (do podpisania przed Konsulem)

   

  INSTRUKCJE i WZÓR wypełnionego wniosku. 

   

   

  PASZPORTY DLA MAŁOLETNICH

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają oboje rodzice lub rodzic posiadający obywatelstwo polskie, a drugi rodzic, który nie może być obecny, powinien przygotować zgodę na piśmie, według WZORU oraz dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Zgoda powinna być podpisana przed Konsulem RP lub u brazylijskiego notariusza (UWAGA: reconhecimento de firma por AUTENTICIDADE!). Dziecko, które jeszcze nie ukończyło 5 roku życia nie musi być obecne w czasie składania wniosku o wydanie paszportu.

  Przypominamy, że do wydania paszportu biometrycznego konieczny jest numer PESEL. Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku ze sprawą paszportową składa KONSUL, w oparciu o polski akt urodzenia dziecka. Jeśli dziecko nie posiada jeszcze polskiego aktu urodzenia, a zaistnieje konieczność nagłego wjazdu do innego kraju, istnieje możliwość wydania dziecku paszportu tymczasowego, z maksymalnym terminem ważności 12 miesięcy, w oparciu o zagraniczny akt urodzenia.

   

  Wzory prawidłowych i przykłady nieprawidłowych zdjęć paszportowych - PLAKAT

   

  Informacje szczegółowe na temat dokumentów paszportowych można przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

   

  W razie wątpliwości proszę przesłać zapytanie na adres: curitiba@msz.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: